تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سیاست

وحدت ملی؛ راه‌گشای بن‌بست سیاسی در کشور

توسط - وحدت ملی؛ راه‌گشای بن‌بست سیاسی در کشور

بیست و نهمین سالیاد شهادت شهید وحدت ملی، استاد عبدالعلی مزاری (ره) در حالی فرا می‌رسد که کشور ما افغانستان هنوزهم درگیر بحران سیاسی ناشی از منازعه قدرت است و پس از گذشت دهه‌ها هنوز ثبات و آرامش سیاسی را احساس و تجربه نکرده است.

دو دهه نظام به ظاهر مردم‌سالار با حمایت همه‌جانبه جامعه جهانی و کمک‌های صدها میلیارد...