تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

بانک‌نوت‌های فرسوده؛ چالش جدی بازار افغانستان

توسط - بانک‌نوت‌های فرسوده؛ چالش جدی بازار افغانستان

بانک‌نوت‌های مورد استفاده در بازار کنونی دادوستد در افغانستان به‌شدت فرسوده و مندرس گردیده و چالش‌های زیادی را فراروی شهروندان به‌وجود آورده‌اند. با توجه به این‌که در ظاهر امر، مدت زیادی از چاپ و توزیع آخرین بسته‌های اسکناس‌های جدید دراین کشور می‌گذرد، بانک‌نوت‌هایی که در سالیان اخیر در بازار دادوستد مورد استفاده بوده‌اند، در حد زیادی کهنه و فرسوده گردیده و...