افغانستان, تیتر نخست, خبرها, سایر بخش‌ها

در یک‌سال گذشته بیشتر از یک‌صد هزار گردش‌گر از بامیان دیدن کرده‌اند

توسط - در یک‌سال گذشته بیشتر از یک‌صد هزار گردش‌گر از بامیان دیدن کرده‌اند

خبرگزاری دولتی باختر، امروز 15 حمل، گزارش داده است که در جریان یک‌سال گذشته، بیشتر از یک‌صد هزار گردش‌گر داخلی و خارجی از جاذبه‌های توریستی بامیان دیدن کرده‌اند.

این خبرگزاری به نقل صفی‌الله راید، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان نوشته است که ازین مجموع، حدود یک‌هزار و پنج‌صد تن ازین گردش‌گران، خارجی و بقیه شهروندان افغانستان بوده‌اند.

به...