تیتر نخست, جامعه, روایت و یادداشت

ازدواج و گسترش معیارهای غیراخلاقی

توسط - ازدواج و گسترش معیارهای غیراخلاقی

ازدواج به عنوان مهم‌ترین پیوند انسانی در گستره و پهنای زندگی از اهمیت و ارزش بسی بلند و متعالی برخوردار است. بدین‌معنی که این پیوند، در حقیقت سرآغاز نوشتن سرنوشت دو انسان و به تبع انسان‌هایی است که در ادامه مسیر زندگی به این جمع اضافه می‌شوند و قرار است یک عمر در کنار هم زیست داشته باشند.

با توجه...