تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سیاست

نگرانی از تشدید بحران سیاسی در افغانستان؛ احساس مالکیت باید در مردم تقویت شود

توسط - نگرانی از تشدید بحران سیاسی در افغانستان؛ احساس مالکیت باید در مردم تقویت شود

منازعه سیاسی در افغانستان تاریخ درازی دارد که پیشینه آن به اوایل تاریخ معاصر افغانستان و تشکیل کشوری بدین نام بر می‌گردد. مقاطع تاریخی که در آن این کشور از ثبات و امنیت نسبی بهره‌مند بوده، در اغلب موارد بسیار کوتاه‌مدت و زودگذر بوده و پس از گذشت سالیان معدود، دوباره آتش جنگ...

تیتر نخست, سخن روز, سیاست

مردم؛ مهم‌ترین عامل بازدارنده غصب قدرت

توسط - مردم؛ مهم‌ترین عامل بازدارنده غصب قدرت

آشکار است که تمام حکومت‌ها، بدون درنظرداشت نوعیت و ماهیتی که دارند، خود را نماینده مردم عنوان می‌کنند و خدمت به مردم را مهم‌ترین هدف‌شان از دردست‌گرفتن حکومت و تشکیل آن می‌دانند. حتی حکومت‌های موروثی، شاهی و استبدادی نیز با آن‌که بدون درنظرداشت اراده و خواست مردم و با استفاده از ابزارهای دیگری همانند زور، خشونت، قدرت میراثی و یا هم...

تیتر نخست, سیاست

بررسی نظام فدرالی و رابطه آن با هویت‌یابی قومی در اندیشه شهید مزاری–بخش دوم

توسط - بررسی نظام فدرالی و رابطه آن با هویت‌یابی قومی در اندیشه شهید مزاری–بخش دوم

سلیمان احمدی 3- فدرالیسم و چرایی طرح آن در اندیشه شهید مزاری شهید مزاری از پیشگامان عرصه فدرالیسم بوده است و درین راستا با تهیه پیش‌نویس یک طرح علمی که توسط یک تیم متخصص تهیه شده بود، گام مهمی را برای عملی‌سازی نظام فدرال در افغانستان برداشته بود. حزب وحدت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۷۱ پیش‌نویسی را برای تصویب قانون اساسی افغانستان پیشنهاد...

تیتر نخست, سیاست

دموکراسی؛ اسیر اریستوکرات‌های افغانی

توسط - دموکراسی؛ اسیر اریستوکرات‌های افغانی

سلیمان احمدی

اقــتدارگرایی و تمرکز انــحصاری قـدرت از ویــژگی­‌های بسیار بارز و برجسته نظام­‌های سیاسی حاکم بر افغانستان از گذشته­‌های تاریخ این کشور تا اکنون بوده‌اند. این انحــصار قدرت اما هیچگاهی سیاست­‌های انسانی مبتنی بر عدالت اجتماعی و برخورد یکسان با شــهروندان را در خود نداشته است و در درازنای تاریخ، طبقات اجتماعی در درجه­‌های مختلف و متفاوت را تــعریف...