تیتر نخست, سیاست

بازخوانی روز سیاه 8 سنبله در بامیان؛ شلاقی بر صورت دموکراسی

توسط - بازخوانی روز سیاه 8 سنبله در بامیان؛ شلاقی بر صورت دموکراسی

دیوار دموکراسی افغانی برگرفته از نشست بن که در حقیقت اجباری از سوی دیگران بود و با دیپلماسی زور و تهدید تحمیل شد، از همان آوان کار با زیربنای «کج» و «معیوب» بنا نهاده شد، تا «ثریا» کج و معیوب اعمار شد و در نهایت نیز به‌یک‌بارگی فروریخت و به تاریخ پیوست. این ادعا را به‌سادگی هرچه‌تمام می‌توان ثابت کرد و...

تیتر نخست, سیاست

تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی، دولت‌ها را به سوی سقوط می‌کشاند!

توسط - تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی، دولت‌ها را به سوی سقوط می‌کشاند!

جمعیت و سرزمین دو عنصر مهمی هستند که در کنار حکومت و حاکمیت، ویژگی‌های یک دولت مدرن را شکل می‌دهند. بنابراین دولتی که تشکیل می‌گردد باید دارای حکومتی باشد که در سرزمین و جمعیت مشخصی اعمال حاکمیت (انحصار مشروع قدرت) می‌کند، اما پر واضح است که جمعیت و سرزمین از عناصر بنیادی و اولیه تشکیل دولت به حساب می‌آیند، زیرا در...

تیتر نخست, سخن روز, ورزش

نیکپا؛ غریب در وطن اما سرافراز در غربت

توسط - نیکپا؛ غریب در وطن اما سرافراز در غربت

افغانستان؛ وطنی که برای بسیاری از شهروندانش هرگز وطن نشد، سرزمینی که قربان­‌گاه استعداد و خرد و نبوغ جوانانش بوده است و همواره به‌سان مادری عمل کرده که پس از زاده­‌شدن فرزندانش، با دستان خود گلوی آنان را فشرده و تقدیم مرگ و نیستی کرده است.

کم و نادر نبوده‌­اند، استعدادهای ناب و نایابی که درین وطن هرگز به اوج...

تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, خبرها, سخن روز

افغانستان و ضرورت هم‌پذیری

توسط - افغانستان و ضرورت هم‌پذیری

بحران و منازعه در افغانستان، بدون تردید ریشه در افزایش شکاف‌های اجتماعی و تضادهای قومی دارد. تاریخ معاصر افغانستان آکنده است از سیاست‌ها، جنگ‌ها، کشتارها، قتل عام‌ها و سرکوب‌هایی که متاثر از اندیشه‌های قوم‌گرایانه و تک‌محورانه بوده و با هدف دست‌یابی به قدرت، تحکیم پایه‌های قدرت، پاک‌سازی قومی و تحلیل قدرت آنانی که ”دیگران“ خوانده شده‌اند، انجام یافته است. چنین عمل‌کردی...

تیتر نخست, سیاست

نا کارآمدی احزاب سیاسی افغانستان، ریشه در کجا دارد؟

توسط - نا کارآمدی احزاب سیاسی افغانستان، ریشه در کجا دارد؟

امیر کوثری

الیویه روآ افغانستان‌شناس معروف در جایی می گوید که هر زمان در افغانستان حزبی تاسیس می‌گردد به این می‌مانند که گویا دکانی گشایش یافته باشد. چند ده است که افغانستان هم مانند دیگر جوامع و کشورها از نعمت داشتن احزاب سیاسی برخوردار شده است. در این مدت، احزاب سیاسی متعددی با رویکردهای متفاوت عرض وجود کرده و به فعالیت پرداخته‌اند.

تیتر نخست, سیاست

بررسی نظام فدرالی و رابطه آن با هویت‌یابی قومی در اندیشه شهید مزاری- بخش نخست

توسط - بررسی نظام فدرالی و رابطه آن با هویت‌یابی قومی در اندیشه شهید مزاری- بخش نخست

سلیمان احمدی

در نظام‌های سیاسی مختلف حاکم بر افغانستان در طول تاریخ، برتری‌جویی هویتی – قومی، از چالش‌های جدی مشارکت و سهم‌گیری اقوام مختلف با هویت‌های مختلف بوده است. این برتری‌جویی هویتی به کتمان هویت‌های دیگر، حذف و حتی اقدام به نابودی هویت دیگران انجامیده است. شهید مزاری با درک عمیق از وضعیت و با هدف برون‌رفت از شرایط آکنده از تبعیض...

تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

مزاری، مقاومت و حزب وحدت

توسط - مزاری، مقاومت و حزب وحدت

محمدعلم عرفانی

افغانستان معاصر، برگ سیاه تاریخ سرزمین ما است. این برگ چیزی نیست جز ثبت و ضبط ستم‌گری‎ها و زیاده‌خواهی‌های قبیله‌های حاکم. در حقیقت تاریخ معاصر افغانستان، روایت غم‌انگیزی است از سیاست‌های قومی و انحصار قدرت و ثروت در چنته قوم خاص. در این برهه‌ از تاریخ سهم سایر مردم از زندگی، خدمت نمودن خانواده‌های سلطنتی بود. در این...