افغانستان, تیتر نخست, حقوق بشر, خبرها, مناطق مرکزی

هفت صد و چهل خانواده در بامیان کمک‌های نقدی دریافت کردند

توسط - هفت صد و چهل خانواده در بامیان کمک‌های نقدی دریافت کردند

ریاست مبارزه با حوادث ولایت بامیان با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که 740 خانواده آسیب‌پذیر و مستحق در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان از سوی یکی از موسسات خیریه کمک نقدی دریافت کرده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، این خانواده‌ها در مناطق تگاب برگ، مهر، ترپس و پشته غرغری ولسوالی پنجاب ولایت بامیان سروی و شناسایی گردیده و هر عضو خانواده در...