تیتر نخست, مصاحبه

گفتگوی اختصاصی؛ نیازی: «در زون مرکزی نیازمندی‌ها بی‌حد زیاد و کمک‌ها محدود است»

توسط - گفتگوی اختصاصی؛ نیازی: «در زون مرکزی نیازمندی‌ها بی‌حد زیاد و کمک‌ها محدود است»

گفتگو کننده: فریبا هاشمی

یادداشت: گفتگوی این هفته با اشرف نیازی مسوول دفتر ساحوی UNHCR در بامیان اختصاص دارد. کمک‌رسانی در مناطق مرکزی، کار شهرک مغاره نشین‌ها و برنامه‌های کنونی و آینده این نهاد از موضوع‌های است که با وی به بحث گرفته شده است. این گفتگو به روز سه‌شنبه، 27 سرطان در دفتر ساحوی UNHCR در بامیان انجام شده...