تیتر نخست, روایت و یادداشت

کودک اسپندی بامیانی؛ «محرم خوب است که شیر و نان مجانی می‌خورم»

توسط - کودک اسپندی بامیانی؛ «محرم خوب است که شیر و نان مجانی می‌خورم»

ساعت شش بجه عصر شده بود. از باشگاه ورزشی بیرون شدم. هوا گرم بود و آسمان غبار آلود. زیاد تمرین کرده و خیلی خسته شده بودم. داشتم می‎رفتم طرف خانه و در مسیر راه کودکان را دیدم که جلو سقاخانه‎ جمع استند. جایی‌که می‎توانستند شیر مجانی بگیرند. منم ‎خواستم بروم و شیر بنوشم. محرم، ماه عزاداری امام حسین (ع) است. در بسیاری از...