افغانستان, تیتر نخست, جامعه, خبرها

سازمان غذایی جهان، بیش از هفت میلیون نفر را در سال روان کمک می‌کند

توسط - سازمان غذایی جهان، بیش از هفت میلیون نفر را در سال روان کمک می‌کند

سازمان غذایی جهان اعلام کرده است که در سال روان، کمک‌های بشردوستانه این سازمان به بیشتر از هفت میلیون تن از شهروندان افغانستان توزیع خواهد شد.

آژانس اطلاعاتی باختر، نوشته است که این خبر را یکی از مقامات محلی این سازمان در شمال افغانستان، در دیدار با مقامات حکومت محلی بلخ اعلام کرده است.

بربنیاد این خبر، قرار است...