افغانستان, تیتر نخست, حقوق بشر, خبرها, گزارش‌ها

هشت‌صد هزار مهاجر افغانستانی به‌گونه اجباری از کشورهای همسایه اخراج شده‌اند

توسط - هشت‌صد هزار مهاجر افغانستانی به‌گونه اجباری از کشورهای همسایه اخراج شده‌اند

با وجود شرایط بد اقتصادی حاکم در افغانستان، کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان، در اقدامی هماهنگ، دست به اخراج گسترده مهاجرین افغانستانی مقیم در آن کشورها زده‌اند.

عبدالسلام حنفی معاون رئیس‌الوزرای حکومت سرپرست، اخیرا از اخراج اجباری بیشتر از هشت‌صد هزار نفر پناهنده افغانستانی از کشورهای همسایه خبر داده است.

آقای حنفی اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی را...