تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سیاست

پهلوهای پنهان رویداد تروریستی بامیان؛هزاره‌ها تروریست نیستند

توسط - پهلوهای پنهان رویداد تروریستی بامیان؛هزاره‌ها تروریست نیستند

حمله مرگ‌بار تروریستی بر گردش‌گران خارجی در مرکز شهر بامیان، که واکنش بسیار گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت، زنگ خطر بسیار جدی را به صدا در آورده است.

بامیان در طول بیش از دو دهه گذشته چه در دوران نظام جمهوری و چه در زمان حاکمیت کنونی، همواره در شمار ولایاتی قرار داشته است...