افغانستان, تیتر نخست, سیاست

متقی: “درباره حضور در نشست دوحه تصمیم خواهیم گرفت.”

توسط - متقی: “درباره حضور در نشست دوحه تصمیم خواهیم گرفت.”

فریدون سینیر اوغلو هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کشور دیدار و روی نشست آینده دوحه در مورد افغانستان، صحبت کرد.

درین دیدار سرپرست وزارت خارجه یک بار دیگر، با استناد به قطعنامه 2771 ملل متحد، گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان را در موجودیت نماینده هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در...