افغانستان, تیتر نخست, خبرها, مناطق مرکزی

نزدیک به 450 تن در بامیان آزمون تثبیت سویه را سپری کردند

توسط - نزدیک به 450 تن در بامیان آزمون تثبیت سویه را سپری کردند

دفتر مطبوعاتی والی بامیان اعلام کرده است که امروز 449 تن از «عالمان دینی و خطبا» در یک آزمون تثبیت سویه اشتراک کرده‌اند.

طبق اعلامیه این دفتر، این آزمون زیر نظر کمتیه‌ای متشکل از ریاست‌های دانشگاه بامیان، معارف و محکمه برگزار شده است.

افرادی که در این آزمون موفق شوند برای شان سند معادل صنف دوازده و چهارده توزیع...