حقوق بشر, زنان, گزارش تحقیقی

بررسی عوامل فرهنگی موثر بر آزار و اذیت دختران در نهادهای تحصیلات عالی بامیان

توسط - بررسی عوامل فرهنگی موثر بر آزار و اذیت دختران در نهادهای تحصیلات عالی بامیان

خشونت، آزار و اذیت جنسی زنان و دختران یکی از پدیده های شرم آور و شوم  اجتماعی و زشت ترین عمل در محیط های دانشگاهی است که محصلان دختر از آن رنج می برند. در این تحقیق، تیم تحقیق خواسته است که عوامل فرهنگی موثر بر آزار و اذیت دختران در نهادهای تحصیلات عالی در ولایت بامیان را مطالعه و بررسی...