28 جولای 2023  
 ستاگیدیا  

برگزاری محرم در «شهر و بازار» در دایکندی منع شد

برگزاری محرم در «شهر و بازار» در دایکندی منع شد

ریاست استخبارات ولایت دایکندی در مکتوبی از مردم این ولایت خواسته است که از تجلیل عاشورا در شهر و بازار خودداری کنند.

این ریاست گفته که این مکتوب به هدایت دفتر رئیس الوزرا و در هماهنگی با اداره‌ محلی، قضایی و امنیتی دایکندی صادر شده است.

ریاست استخبارات گفته که این تصمیم به دلیل جلوگیری از حادثات امنیتی گرفته شده است و مردم از راه اندازی مراسم عزاداری در «شهر و بازار» خودداری کنند.

دایکندی از از ولایت‌های امن کشور به شمار می‌رود که در دوران حکومت قبلی به جز در برخی نوارمرزی‌ها شاهد کمترین رخداد امنیتی تاکنون بوده است.

پست مدرنیزم (2)
پست مدرنیزم (2)
9 جولای 2024