1 جولای 2024  
 ستاگیدیا  

به سیلاب‌زدگان ولسوالی یکاولنگ، کمک‌های اضطراری صورت گرفت

به سیلاب‌زدگان ولسوالی یکاولنگ، کمک‌های اضطراری صورت گرفت

به تعداد 26 خانواده از آسیب‌دیدگان سیلاب در ولسوالی یکاولنگ، کمک‌های اضطراری غذایی و غیر غذایی دریافت کردند.

ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بامیان در خبرنامه‌ای گفته است که این خانواده‌ها که در اثر سیلاب در مناطق هزارچشمه، پودینه‌تو، آب‌دانه و یزدان‌چشمه ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان خانه‌های مسکونی شان تخریب و اعضای خانواده خود را از دست داده بودند، ازین کمک‌ها مستفید شده‌اند.

این تعداد خانواده‌ها توسط کمیته مرکب از نهادهای دولتی و موسسات امدادرسانی سروی و شناسایی گردیده بودند و سپس بسته کمک اضطراری شامل یک باب خیمه، دو بوری آرد پنجاه کیلویی، یک بسته کیت صحی، چهار تخته کمپل، دو بسته ظرف یک‌بار مصرف، دو عدد بشکه آب و یک تخته ترپال را دریافت کردند.

حکمت حسین مجاهد، ولسوالی یکاولنگ1، در تماس با رسانه‌ها، در باره تلفات و خسارات رویداد جاری شدن سیلاب در آن ولسوالی می‌گوید: ”18 تن به شهادت رسیده‌اند که همگی اعضای دو خانواده هستند. بیش از 26 منزل مسکونی به گونه شدید تخریب شده و یبش از 20 منزل مسکونی دیگر به گونه جزئی آسیب دیده‌اند. نزدیک به 50 راس مواشی تلف شده‌اند. به تعداد 12 حلقه چاه آب آشامیدنی و نیز شبکه آبرسانی محل تخریب شده‌اند. مکتب بازار آب‌دانه به شدت تخریب شده است. حدود 100 جریب زمین زراعتی نیز زیر سیلاب رفته است. حدود 40 دوکان در بازار محل آسیب دیده‌اند و تمامی مواد غذایی، البسه و وسایل زندگی حدود 26 خانواده از بین زفته است.“

آسیب‌دیدگان و متضررین از سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف ولایت بامیان، نیازمند کمک‌های اضطراری هستند، تا بتوانند از شرایط بسیار دشواری که در آن قرار گرفته‌اند، رهایی یافته و به زندگی عادی برگردند.

*****

پست مدرنیزم (2)
پست مدرنیزم (2)
9 جولای 2024  
(1)پست‌مدرنیزم
(1)پست‌مدرنیزم
5 جولای 2024