28 می 2023  
 راحله سلطانی  

یک دستگاه تولید آکسیجن در شفاخانه ولایتی بامیان فعال شد

یک دستگاه تولید آکسیجن در شفاخانه ولایتی بامیان فعال شد

مسولان محلی در بامیان امروز یک دستگاه تولید آکسیجن را به ارزش ۱۷۰هزار دالر در شفاخانه ولایتی این ولایت افتتاح کردند.

دفتر مطبوعاتی والی بامیان در خبرنامه‌ای اعلام کرده که این دستگاه توانایی تولید ۱۶هزارو 100 لیتر آکسیجن ۹۵ درصد خالص را در هر ساعت دارد.

داکتر عبدی محمد، رئیس شفاخانه ولایتی بامیان گفته است که با فعال شدن این دستگاه پس از این آکسیجن مورد نیاز این شفاخانه و کلینیک‌های مرکز و ولسوالی‌‌های بامیان به گونه رایگان تآمین خواهد شد.

عبدالله سرحدی، والی ولایت بامیان در محفل افتتاح دستگاه تولید آکسیجن گفته است که بخش مهم از مشکلات بیمارانی تنفسی با این دستگاه حل می‌شود.

آقای سرحدی از مسؤلین شفاخانه ولایتی بامیان خواسته است که خدمات صحی را بدون در نظرداشت تعصبات قومی ارایه کنند و به مردم دلسوزی داشته باشند.

شفاخانه ولایتی بامیان از سوی بنیاد آغا خان تمویل و حمایت می‌شود.